Mange beboere på sykehjem blir forsømt

Ni av ti pleiere på sykehjem i Midt-Norge svarer at beboere blir forsømt og ignorert i en ny doktorgradsavhandling. Underbemanning og aggressive beboere skal være hovedårsaken.

Foto: Scanpix
Politikk

- Det er en høy forekomst av utilstrekkelig pleie og omsorg, overgrep og forsømmelser på norske sykehjem, sier Wenche Malmedal til Aftenposten.Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for sykepleierutdanning. Hun avla doktorgraden ved NTNU i desember og foretok en undersøkelse blant 616 pleiere ved 16 sykehjem i Midt-Norge.Hele 91 prosent av de spurte oppga at de har sett kolleger begå minst én av handlingene i spørreskjemaet de fikk tildelt, og 87 prosent svarte at de selv hadde begått minst én av disse.Én av fem har unnlatt å skifte bleie selv om det var nødvendig, og like mange har holdt en beboer hardt. 55 prosent sier de har utsatt pleieoppgaver lenger enn nødvendig, og 44 prosent at de har ignorert en beboer.Ifølge undersøkelsen er det mest vanlige å ignorere og overse beboere.- Det er absolutt behov for å gripe inn og gjøre noe, sier Malmedal.Underbemanning, vanskelige og aggressive beboere og at kollegene var utålmodige, uegnet for jobben eller utbrent oppgis som de vanligste årsakene.

Nyheter
Næringsliv