Mange ungdommer i Oslo får ikke ha kjæreste

En av tre ungdommer med minoritetsbakgrunn i Oslo-området får ikke lov til å ha kjæreste.

Kjærester. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX.
Politikk

Nesten like mange frykter vold hvis de gjør noe som skader familiens ære.Det viser en spørreundersøkelse avisen Utrop har gjort blant minoritetsungdom i videregående skoler i Oslo-området. Spørsmålene dreide seg om tvangsekteskap, ære, omskjæring og ekstrem sosial kontroll.Ære styrer fremdeles mange unges liv. 60 prosent mener ære er viktig, og 30 prosent frykter vold hvis de skader familiens ære.Resultatene viser at de fleste mener at de i stor grad kan velge yrke, utdanning og ektefelle selv. Svært få svarer at de har hørt om noen som har blitt utsatt for kjønnslemlestelse.Spørsmålet som skiller seg klarest ut, er det som handler om å ha kjæreste. Hele 35 prosent sier at de har ingen eller svært liten frihet til å velge om de vil ha kjæreste. 30 prosent frykter vold hvis de gjøre noe som skader familiens ære.Samtidig sier 87 prosent at de mener de selv kan velge hvem de skal gifte seg med, mens 13 prosent sier at de ikke kan det.12 prosent av de spurte har selv opplevd æresrelatert vold fra familien, mens 23 prosent har hørt om venner som har blitt utsatt for vold eller trusler fordi de ikke ville følge familiens regler om ære. Samtlige spurte hadde bakgrunn fra Afrika eller Asia/Midtøsten.

Nyheter
Politikk