Norge stilles for EFTA-domstolen for lufthavnsavgifter

EFTAs overvåkingsorgan ESA tar Norge til EFTA-domstolen fordi Norge ikke har innført EØS-regler om lufthavnsavgifter.

SAS Boeing 737.
Politikk

Fristen for å innføre nye EØS-regler om lufthavnsavgifter var 1. juni 2012.Striden handler om avgifter som flyselskaper betaler for å bruke flyplassene. Det dreier seg blant annet om landingsavgifter og avgifter for håndtering av passasjerer og gods.Hovedmålet med det nye regelverket er blant annet å synliggjøre hva disse lufthavnavgiftene skal brukes til. Det er også et krav om at det opprettes et tilsynsorgan som skal bidra til å løse uenigheter mellom flyplasser og flyselskaper knyttet til disse avgiftene.

Nyheter
Næringsliv