Norges mest lønnsomme veier

Utbyggingen av disse fem veistrekningene er superlønnsom.

Foto: KNA
Politikk

Forsker Harald Minken ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) tar til orde for en annen og langt tøffere rangering av samferdselsprosjekter, hvor samfunnsøkonomisk lønnsomhet skal prioriteres, skriver DN.Norge kunne tjent 37 milliarder kroner på vei- og jernbaneinvesteringer dersom man hadde valgt de mest lønnsomme prosjektene.I stedet gir dagens besluttede og prioriterte prosjekter en samlet netto nytte på minus ni milliarder kroner.Disse fem prosjektene ville gitt mest igjen for investeringene:

  • E6 Minnesund-Labdalen: 3,23 mrd.E6 Minnesund-Labdalen: 3,23 mrd.
  • E18 Gulli-Langåker: 3,10 mrd.E18 Gulli-Langåker: 3,10 mrd.
  • E39 Hetland-Haukås-Apeland: 2,70 mrd.E39 Hetland-Haukås-Apeland: 2,70 mrd.
  • E39 Aksdal-Våg: 2,13 mrd.E39 Aksdal-Våg: 2,13 mrd.
  • E10 Flakstadpollen: 1,89 mrdE10 Flakstadpollen: 1,89 mrd

Nyheter
Næringsliv