Politiet dropper psykiatrisjekk i småsaker

Politiet i Hordaland har henlagt 489 saker i år fordi det er tvil om lovbryteren er tilregnelig.

Foto: Scanpix
Politikk

Sakene fordeler seg på 64 personer, som alle har sluppet straffeforfølgelse fordi det er usikkert om de kan holdes ansvarlige for sine handlinger. Det vil si at hver av dem i snitt er registrert med nesten åtte lovbrudd hver, skriver Bergens Tidende.- Enkelte personer er svært aktive i perioder. Når de slipper ut av fengsel, kan det føre til at antall saker øker. Men for å si noe sikkert om det, må man gå inn og se på hver enkelt sak, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Hordaland politidistrikt.Personer som begår mindre alvorlig kriminalitet, og som er i grenseland til å være utilregnelige, er en hodepine for politiet. For å få svar på om de kan straffes, må de gjennom en grundig psykiatrisk undersøkelse. Det er tidkrevende, og koster politiet om lag 40.000 kroner hver gang.Det er en kostnad politiet ofte ikke vil ta i mindre alvorlige saker, som uansett bare ville gitt noen måneders fengsel. Hvis konklusjonen er at vedkommende er utilregnelig, blir saken uansett henlagt. Det er kun i de alvorligste sakene at man kan bli dømt til behandlingVerken Riksadvokaten, Statistisk sentralbyrå eller Politidirektoratet har oversikt over hvor mange saker av denne typen som henlegges på landsbasis.

Nyheter
Næringsliv