Vanlig med uvanlig arbeidstid

Det er lett for arbeidsgivere å få å på plass avtaler om uvanlig arbeidstid, viser ny rapport.

Veiarbeid. NTB Scanpix
Politikk

En fersk Fafo-rapport viser at det ikke er vanskelig for arbeidsgvere å få til avtaler om arbeidstid som fraviker arbeidsmiljøloven, skriver DN.Det til tross for at Høyre og Fremskrittspartiet i regjeringsplattformen ønsker å liberalisere arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid ytterligere.- I lys av debatten som har vært, er vi litt overrasket over at det så utbredt og over at våre funn indikerer at arbeidsgiverne ikke opplever store problemer med å inngå slike avtaler, sier Fafo-forsker Åsmund Arup Seip til DN.Knapt noen av bedriftene hvor arbeidstiden går utover normalarbeidsdagen (06 til 18) oppgir at de har mislyktes med å få på plass avtaler om å utvide arbeidstiden.

Nyheter
Næringsliv