Hysj-kontrollørene sakker akterut

Utvalget som skal kontrollere de hemmelige tjenestene i Norge, savner teknologisk kompetanse.

Bjørn Erik Thon - Foto - Finansavisen
Politikk

Utvalgets leder Eldbjørg Løwer ber om mer penger og gjennomgang av mandatet.EOS-utvalget ble opprettet av Stortinget for 17 år siden for å føre kontroll med etterretningstjenesten, overvåkingstjenesten og sikkerhetstjenesten her i landet, først og fremst Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten.Nå henger både utvalgets mandat og kompetanse - spesielt innen IKT - etter utviklingen.Var robust- Det er nødvendig å styrke utvalgets kontroll av tjenestenes tekniske informasjonshenting, argumenterer EOS-utvalgets leder i et brev til Stortingets presidentskap.- Vi må også få en gjennomgang av arbeidsområdet vårt. Kontroll-loven, som regulerer EOS-utvalgets arbeid, var meget robust da den ble laget for 17 år siden. Men den teknologiske utviklingen har gått svært raskt siden da. Derfor ber vi Stortinget om en ekstern evaluering av måten vi jobber på, sier Løwer til NTB.Ekstrem utviklingHun får massiv støtte fra Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.- I lys av Snowden-saken har det gått opp for folk hvor store mengder data det er mulig å samle inn. Samfunnet er ekstremt mer teknologisk i dag enn da EOS-utvalget ble etablert for 17 år siden. Selv vi i Datatilsynet må slite for å henge med, og vi har 40 dyktige ansatte. EOS-utvalget har et sekretariat med fem jurister og en utvalgsleder som kun er engasjert på deltid. De må speile samfunnet på en helt annen måte, sier Thon til NTB.

Nyheter
Næringsliv