Regjeringen gir seg ikke i selimport-saken

Norge har besluttet å anke deler av WTO-panelets rapport i saken om handel med selprodukter i EU.

Foto: Scanpix
Politikk

For at selprodukter skal omsettes i EU, må de enten komme fra urfolksfangst eller være biprodukter av fangst som drives som naturressursforvaltning. Forordningen har siden 2010 i praksis ført til at EU har stanset all import av norske selprodukter som selskinn og omega-3-oljer.I 2012 ba Norge og Canada Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å avgjøre om EU bryter WTO-reglene.I november i fjor slo WTO fast at det ikke er et ulovlig handelshinder når EU begrunner et importforbud med hensynet til folks moralske oppfatning om dyrevelferd. EUs regler kan dermed bli stående om de gjøres gjeldende for selprodukter fra alle land. Det som er i strid med regelverket, er å forby import fra Norge, men samtidig tillate import fra urfolk på Grønland.Statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet sier at rapporten ikke ga alle de svarene de hadde håpet på da de valgte å gå til sak, og at det er grunnen til at regjeringen anker. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv