Regjeringen krever høyere tollfrikvoter for fisk

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) krever høyere tollfrikvoter for norsk fisk til EU enn det partene til nå har hatt.

Laks - Foto: Scanpix
Politikk

- Vi har ambisjoner om at sjømatnæringen i Norge skal vokse. Jeg har ikke noe fasitsvar på hva som er godt nok for en ny avtale med EU, men vi mener i alle fall at det er potensial for at vi skal få til bedre avtaler fremover enn det vi har hatt til nå, sier Aspaker til Nationen.Forhandlinger om tollfrikvoter for norsk fisk til EU pågår nå parallelt med at EU og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein forhandler om en ny femårsperiode med EØS-midler til EU. Tollfrikvotene skal gjelde for den samme femårsperioden. Statssekretær Ingvild Stub (H) i Utenriksdepartementet har tidligere sagt at en ny avtale om EØS-midler forutsetter god markedstilgang for norsk sjømat.Tollfrikvotene det skal forhandles om, blir fra norsk side sett på som kompensasjon for bortfall av frihandelsavtalene Norge hadde med landene som gikk inn i EU i 2004, 2007 og 2013. Norge og EU-landene har gjennom EØS-avtalen frihandel for de fleste varer, men ikke for sjømat og landbruksprodukter. Som hovedregel legges det toll på norsk sjømat som selges i EU-land.EU er på sin side uenig i at Norge skal ha kompensasjonskvoter for økt fiskeritoll til de nye EU-landene. Det ligger ifølge avisen trolig likevel an til at EU går med på å gi tariffkvoter på vilkår av at Norge viser samarbeidsvilje i forhandlingene om EØS-midler. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv