Det er tredje år på rad med beskjeden vekst for Latin-Amerikas største økonomi.Blant de sektorene som vokste mest, framhevet landbruket seg med 7 prosent økning i 2013. Servicesektoren ble imidlertid bare 2 prosent større, og industriproduksjonen vokste bare 1,3 prosent.Forbruksveksten blant brasilianerne var på 2,3 prosent, viser tallene fra Brasils institutt for geografi og statistikk.Veksten i 2012 var på bare 1 prosent, og i 2011 på 2,7 prosent, mens den i 2010 var hele 7,5 prosent.For å stimulere veksten satte regjeringen i 2011 ned skatter og avgifter blant annet på biler og husholdningsartikler. (©NTB)