Gruppen består av professor Xavier Freixas Dargallo ved Universitat Pompeu Fabra i Barcelona, sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken og seniorøkonom Kyrre Aamdal. Tirsdag presenterte gruppen rapporten Norges Bank Watch 2014, som er en uavhengig vurdering av sentralbankens politikk.Et av gruppens råd er at Norges Bank bør gå tilbake til den opprinnelige retningslinjen om å sette renten bare ut fra hensyn til inflasjon og arbeidsledighet, og langt på vei droppe hensyn til å sikre finansiell stabilitet. Gruppen mener at ved å ta mindre hensyn til risiko for gjelds- og boligbobler, kan sentralbanken sette en langt lavere styringsrente enn i dag, skriver Dagens Næringsliv.- Hvis de skulle droppe hensynet til finansiell stabilitet, ville rentebanen vært vesentlig lavere, sier Aamdal.Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad ser ikke uten videre noen grunn til å følge opp forslaget. Han viser til at man fortsatt vet lite om hvordan en slik rentepolitikk vil fungere. (©NTB)