Oppgangen skyldes også økte investeringer i aksjeselskaper, viser fersk statistikk. Men først og fremst vises det til at utenlandshandelen er «en viktig motor» for tysk økonomi.I alt vokste Tysklands bruttonasjonalprodukt med 0,4 prosent i årets tre siste måneder, det vil si litt mer enn i kvartalet før da økonomien steg med 0,3 prosent.Statistikken bekrefter foreløpige tall som ble lagt fram tidligere i februar. (©NTB)