Konsumprisindeksen i Tokyo-området økte med 1,1 prosent på årsbasis i januar, skriver TDN Finans.Oppgangen måneden før endte ifølge Bloomberg på 0,7 prosent.Kjerneinflasjonen, som er justert for mat- og energipriser, steg 0,5 fra en oppgang på 0,3 prosent måneden før.På forhånd var det ventet en oppgang på 0,4 prosent i kjerneinflasjonen, mens konsumprisindeksen var ventet å være opp 1,0 prosent.
Svakere PMI-tallDetaljhandelen
Markit/JJMAs PMI-indeks for Japan var 55,5 i februar sammenlignet med 56,6 måneden før, skriver Bloomberg fredag.En indeks under 50 poeng viser nedgang i sektoren.Den sesongjusterte detaljomsetningen i Japan steg 1,4 prosent i januar sammenlignet med måneden før. På årsbasis steg omsetningen med 4,4 prosent.På forhånd var det ifølge tall fra Bloomberg ventet at detaljomsetningen ville være opp 1,3 prosent på månedsbasis og være opp 3,8 prosent på årsbasis, skriver TDN.