Jensen varsler endringer i oljefondets investeringer

Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler endringer i måten oljefondet investeres på. Hun antyder at regjeringen kan åpne for investering i unoterte selskaper.

Siv Jensen på Oslo Børs. Foto: Scanpix

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, investerer i dag i aksjer, eiendom og renteinstrumenter utenfor Norges grenser, blant annet for å hindre at norsk fastlandsøkonomi skal bli for het.Fremskrittspartiet har programfestet at en del av oljeformuen skal investeres i norske selskaper som ikke er børsnotert. Under et besøk hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) tirsdag gikk Jensen langt i å antyde at dette også vil bli regjeringens politikk, skriver Dagens Næringsliv.- I og med at fondet stadig blir større, må vi se etter nye markeder, og det pågår et arbeid for å se på muligheten for å gjøre endringer. Vi ser på muligheten for å investere i unoterte aksjer og infrastruktur, samt at vi gjennomgår investeringsstrategien for eiendom, sa Jensen.På spørsmål om å være mer konkret i sine uttalelser, svarte Jensen:- Det er all mulig grunn til å anta at det vil bli gjort endringer i hele strukturen. Spørsmålet er hvordan. (©NTB)