Ved utgangen av 2013 var det 14.770 lønnede årsverk i politi- og lensmannsetaten, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mot 14.316 ett år tidligere. For rene politistillinger var tallet 8.716 i 2013, en økning på 319 fra året før.Disse tallene gir en politidekning på 1,71 per 1.000 innbyggere ved utgangen av 2013, opp fra 1,66.- Politiet skal forebygge og bekjempe kriminalitet, og skape trygghet i befolkningen. Den enkelte ansatt er vår viktigste ressurs. Derfor er det gledelig å se at både dekningsgrad og antall ansatte øker, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.Direktoratets mål er at alle som består eksamen fra Politihøgskolen i år - anslagsvis 700 - skal tilbys jobb i politiet så raskt som mulig i løpet av 2014. (©NTB)