Politiet tror målet for bemanning nås innen 2020

På ett år har politiet fått 454 flere ansatte. Hvis utviklingen fortsetter, nås målet om to politistillinger per 1.000 innbyggere innen 2020, tror Politidirektoratet.

Foto: Scanpix

Ved utgangen av 2013 var det 14.770 lønnede årsverk i politi- og lensmannsetaten, inkludert Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mot 14.316 ett år tidligere. For rene politistillinger var tallet 8.716 i 2013, en økning på 319 fra året før.Disse tallene gir en politidekning på 1,71 per 1.000 innbyggere ved utgangen av 2013, opp fra 1,66.- Politiet skal forebygge og bekjempe kriminalitet, og skape trygghet i befolkningen. Den enkelte ansatt er vår viktigste ressurs. Derfor er det gledelig å se at både dekningsgrad og antall ansatte øker, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet.Direktoratets mål er at alle som består eksamen fra Politihøgskolen i år - anslagsvis 700 - skal tilbys jobb i politiet så raskt som mulig i løpet av 2014. (©NTB)