Politisk rådgiver inhabil i flere store kultursaker

Kulturdepartementets politiske rådgiver Catharina Munthe (H) er av lovavdelingen i Justisdepartementet erklært inhabil i flere større saker, blant dem behandlingen av nytt Munch-museum.

Byggemodell av Lambda. Foto: Scanpix

Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at Munthe ikke kan befatte seg med Kulturdepartementets behandling av nytt Munch-museum, nytt Deichmanske hovedbibliotek og Oslo kommunes OL-søknad. Munthe er inhabil fordi hun er gift med Oslo-ordfører Fabian Stang (H), skriver Dagens Næringsliv.Munthe ble utnevnt til politisk rådgiver for kulturminister Thorhild Widvey i fjor høst. Munthe tar lovavdelingens konklusjon til etterretning.- Det får den virkning at jeg ikke kan jobbe med disse sakene, noe jeg gjerne skulle gjort, sier hun.Departementsråd Kristin Berge opplyser at Kulturdepartementet innretter seg etter lovavdelingens vurderinger og sier den praktiske konsekvensen blir at Munthe ikke kan gi råd til Widvey i disse sakene.Det var Kulturdepartementet som i desember ba lovavdelingen om å vurdere Munthes habilitet i enkelte saker hvor Oslo kommune var part. (©NTB)