- For Østfold så kan jeg si at det ser ut for oss som om problemet med antallet reisende øker, sier Øyvind Nilsen, lokal PST-sjef i Østfold, til NRK.PST vil ikke uttale seg om antallet som har reist, men NRK kjenner til at ti personer har reist fra Østfold til Syria.- Årsaken til at de drar er som oftest at de har vært gjennom en radikaliseringsprosess. De har blitt påvirket i en sånn grad at de velger å dra til et konfliktområde, sier Nilsen.Flere etnisk norske er involvert i det ekstreme islamistiske miljøet i Østfold. Minst åtte konvertitter NRK vet om er involvert i det ekstreme islamistmiljøet i Østfold. Noen har tatt steget og reist til Syria, bekrefter Nilsen.- Jeg kan bekrefte at noen av de som har reist fra Østfold er etnisk norske konvertitter, sier han.Nilsen er bekymret for at islamistene vil utgjøre en trussel når de kommer tilbake til Norge.- Vi er bekymret for hva som skjer i et konfliktområde. Vi tenker da på ideologiske påvirkninger, mulig kamperfaring og at det kan etableres kontakter mot ekstremistiske islamistiske nettverk, sier Nilsen.E-tjenesten har tidligere sagt at mellom 40 og 50 personer med tilknytning til Norge har reist til Syria for å knytte seg til ekstremistiske grupper i landet.