Svevestøv gir helseskader ved mye lavere konsentrasjoner enn dagens grenseverdier for tillatte nivåer i uteluften, viser ny forskning.Derfor anbefaler Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at regjeringen setter strengere grenser for svevestøv innen 2015.?Lokal luftforurensning er et betydelig helseproblem for mange mennesker. Veitrafikken er den største kilden til svevestøv. Mindre bilkjøring, mer kollektiv trafikk, bruk av sykkel og mer gange er det mest effektive tiltaket for å redusere svevestøv, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.De fire etatene har utredet hvordan og hvor mye grenseverdiene for partikler bør skjerpes inn, slik at svevestøvnivåene gjør minst mulig helseskade. Konklusjonen er at grenseverdiene senkes, både ved at den tillatte årlige mengden for svevestøv strammes inn, og at antall dager med høye nivåer som tillates, blir redusert.?Høye nivåer av svevestøv fører blant annet til luftveislidelser, hjerte-kar-sykdommer og redusert livskvalitet. En reduksjon av konsentrasjonene i Oslo med et mikrogram per kubikkmeter luft sparer hvert år minst 300 tapte friske leveår, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. (©NTB)