Bøndene skeptiske til Listhaugs melkepolitikk

Både Norsk Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) bommer på målet når hun vil få fart i norsk melkeproduksjon ved å fjerne kvotene.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.
Politikk

- Dette er feil medisin, fastslår leder i Bondelaget Nils T. Bjørke overfor NTB.- Dette er en oppskrift på mindre matproduksjon og lavere selvforsyning, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.Bondeorganisasjonene mener at Listhaugs forslag om å fjerne kvotetaket for melkebøndene vil føre til en sentralisering av melkeproduksjonen.- I dag er produksjonen spredt rundt i landet fordi kvotene er fordelt fylkesvis.Mer importEn sentralisering vil bety at vi ikke vil klare å produsere melk med norske beite- og gressressurser, men bli avhengig av mer import av kraftfôr, sier Bjørke.Dermed vil store jordbruksarealer ute i distriktene gro igjen, framholder han. Fylker som Troms, Buskerud, Hordaland og Telemark sliter allerede med å holde oppe melkeproduksjonen.Furuberg påpeker på Norsk Bonde- og Småbrukarlags nettsider at konsekvensene kan bli dramatiske.- Færre bønder- Den utviklingen som Listhaug selv har kritisert, med nedgang i jordbruksareal og antall bønder, vil forsterkes betydelig. Regjeringen har som mål å øke matproduksjonen og legge til rette for høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn. Disse forslagene vil virke i stikk motsatt retning, sier hun.Bjørke påpeker at det bare er 200 av 9.500 melkebønder, drøyt 2 prosent, som har stanget i kvotetaket.- Listhaug burde være minst like opptatt av rammevilkårene for de øvrige 98 prosent av melkebøndene, sier han. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv