- Min arbeidsgiver vil i løpet av kort tid slå seg konkurs, for så og starte opp igjen med ny samarbeidspartner. Jeg vil miste min stilling. Jeg har en god del overtidstimer jeg ikke har fått utbetalt. - Grunnet dårlig økonomi har han også hatt problemer med å utbetale lønn, men her har jeg fått det jeg har hatt krav på.- Overtidstimene er datert tilbake til 2012. I 2013 gikk jeg stort sett sykmeldt grunnet graviditet, og gikk også ut i en fødselspermisjon jeg fortsatt er i. - Hva kan/skal jeg gjøre for å få utbetalt alle timene? Er det mulig å sende inn krav på dette nå før han slår seg konkurs? I så fall, hvordan går jeg da frem? spør en leser.Senioradvokat Tonje Urdal Sand i Arntzen de Besche svarer.- Du sier ikke noe om overtidstimene du mener å ha krav på er godkjent av arbeidsgiver, eller om arbeidsgiver bestrider at du har et krav på overtidsbetaling. Er det ikke bestridt at du faktisk har krav på overtidstimene vil jeg anbefale at du fremsetter kravet skriftlig til din arbeidsgiver så snart som mulig, og viser til enigheten dere imellom om at dette er overtidstimer du har arbeidet og som du har rett til å få kompensert.- Jeg vil anbefale deg å dokumentere kravet så godt du kan, det vil si lage en oppstilling med dato og tidspunkt for de ulike overtidstimene, sier Urdal Sand til Hegnar.no.Betaler ikke arbeidsgiver ut overtidstimene, og dette skyldes at arbeidsgiver ikke kan betale, vil virksomheten ifølge advokaten kunne slås konkurs. - Når det er åpnet konkurs, kan du søke dekning av lønn, herunder overtidstimer fra den statlige lønnsgarantiordningen, som ligger inn under NAV. Du skriver i din e-post at arbeidsgiver selv vil slå seg konkurs, men du har også mulighet til å begjære din arbeidsgiver konkurs.- Både for lønns- og feriepengekrav gjelder tidsfrister for hvor gamle kravene kan være for at de skal kunne dekkes av lønnsgarantien. Ved å forholde deg passiv, og vente på at arbeidsgiver selv skal begjære seg konkurs, risikerer du at kravene dine blir for gamle til å kunne dekkes av garantien, fortsetter Urdal Sand.Hun ber derfor leseren vurdere om hun selv skal begjære arbeidsgiver konkurs. Informasjon om fremgangsmåten for å begjære arbeidsgiver konkurs finnes på .Ved konkurs vil lønnskravet som nevnt dekkes av lønnsgarantiordningen. Advokaten finner det for omfattende å gå inn på alle detaljer rundt lønnsgarantiordningen her.- Men kort oppsummert dekker ordningen blant annet utestående lønnskrav og annet arbeidsvederlag ved arbeidsgivers konkurs. Med annet arbeidsvederlag menes blant annet akkordoppgjør, provisjon eller overtidsgodtgjøring. - Krav om dekning av utgifter til bil, diett med mer omfattes ikke av garantien, sier Urdal Sand. Hun ber leseren være oppmerksom på beløpsbegrensninger med hensyn til hvor stor beløp som kan kreves dekket av lønnsgarantiordningen, og begrensinger med hensyn til hvor lang tid det har gått siden lønnskravet forfalt.- Reglene vedrørende konkurs og lønnsgarantiordningen er omfattende, og jeg vil derfor anbefale at du søker juridisk bistand eller tar en titt på Konkursrådets eller om du ønsker mer informasjon, avslutter Arntzen de Besche-advokaten.