Arbeidskraftundersøkelsen i Storbritannia, ILO-indeksen, faller til 6,9 prosent i februar, mot tidligere ventet 7,1 prosent. Måneden i forveien lå indeksen på 7,2 prosent. Det kommer frem av Bloomberg onsdag. Ifølge CNBC er arbeidsledigheten blant unge arbeidstakere på det laveste siden 2009, noe som taler godt for utfordringene Europa har møtt siden finanskrisen. Videre omtales det at bruddet av 7-prosentsgrensen vil kunne ha stor påvirkning for sentimentet på øyen og dermed kunne påvirke økt forbruk. Britiske Sterling stiger 0,4 prosent mot dollaren.