Gjensidige Bank innfører samme pris for boliglån, uavhengig av størrelsen på lånet. Den nye renten på boliglån blir 3,5 prosent og er tilgjengelig for alle.For lån under 1 million kroner betyr det en rentenedgang på 0,75 prosentpoeng.– Kunder med mindre lån har lenge måttet finne seg i høyere rente enn kunder med større lån. Nå velger vi å gjøre det enklere for kundene, og innfører en flat pris, sier Ole Bjørn Harang, direktør i Gjensidige Bank.Samtidig lanserer banken et nytt boliglån for kunder som har en belåningsgrad på mindre enn 50 prosent.Renten på dette lånet blir 3,4 prosent, som også gjelder uavhengig av beløp.Harang påpeker at man fort kommer under 50 prosent belåningsgrad etter noen år med nedbetaling og verdistigning. Basert på finansnæringens Finansbarometer antar han at dette kan gjelde så mange som halvparten av låntagerne.For nye lån gjelder de nye rentene umiddelbart, og for eksisterende lån fra 11. juni.Rentene på innskudd settes ned med inntil 0,25 prosentpoeng.