I 2013 ble 28.000 studielån for til sammen fire milliarder kroner sendt til inkasso. Dette er en økning på 100 millioner kroner fra året før, skriver.– Det er veldig store tall, men det er viktig å se dem i sammenheng, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen.Totalt har staten 137,9 milliarder kroner utestående i studielån. I 2013 fikk de tilbake 393 millioner av kronene som hadde gått til inkasso. Det mener Simonsen er et godt resultat.– Staten forventer ikke å få inn alt, men vi vil at kundene skal betale det utestående, påpeker hun.De ti siste årene har antallet inkassosaker på studielån nesten blitt halvert.– I 2003 var cirka 8,8 prosent av tilbakebetalerne under innkreving. I 2013 var det 4,7 prosent, sier Simonsen.Simonsen forteller at Lånekassen i det store og hele er godt fornøyd med studentene som låntakere.– Den erfaringen Lånekassen har, er at studentene er gode tilbakebetalere. De forstår at det er et lån som skal tilbakebetales, sier hun. (©NTB)