Støtten til ukrainsk økonomi fikk formell tilslutning fra EUs 28 utenriksministre mandag.Først og fremst fjerner EU inntil videre det meste av tollbarrierer mot ukrainske varer. Håpet er at bistand til ukrainsk eksport skal bidra til å stabilisere en skakkjørt økonomi i et hardt presset land.Utenriksministrene har også vedtatt 1 milliard euro i lån til Kiev mot at ukrainske myndigheter innleder økonomiske og strukturelle reformer.Økonomiske misligheter i Ukraina straffes imidlertid også, og EU setter ytterligere fire personer som skal ha vært involvert i misbruk av offentlige midler i Ukraina, på en sanksjonsliste.Fra før står 18 ukrainere på sanksjonslisten, blant dem tidligere president Viktor Janukovitsj, etter å ha blitt anklaget for å ha beriket seg på statlige midler.