Kirkemøtet sa denne uken nei til at homofile kan gifte seg i Den norske kirke, noe Høyre-veteranen Foss reagerer sterkt på.– Dette er et slag i ansiktet på homofile og lesbiske, som ønskes velkommen i Kirken, både gjennom dåp og konfirmasjon, men ikke når ekteskap inngås. Det er å sette et B-stempel på en viss type mennesker, sier Per-Kristian Foss til.Foss, som har vært en av Høyres mest sentrale politikere de siste tiårene, tiltrådte som riksrevisor på nyåret.– Jeg synes det er pinlig at Kirken krangler om et sånt tema, som egentlig går mellom bibeltolkning og virkelighet, når de vet at bibeltolkerne likevel er i mindretall om noen år, sier Foss.Forslaget om vigselsliturgi for likekjønnede ble forkastet med 64 mot 51 stemmer. (©NTB)