– EU er en byråkratisk gigant uten sidestykke i historien. Nå slutter vi oss til kampen mot norsk medlemskap, sier leder i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), Atle Simonsen til.Målet nå er å få Frp over på nei-siden når moderpartiet skal vedta nytt partiprogram i 2017. Over 70 prosent av Frp-velgerne er motstandere av norsk EU-medlemskap, ifølge en spørreundersøkelse publisert i Klassekampen i januar.– Det overveldende nei-flertallet blant velgerne våre forteller meg at det bør være mulig å få Frp til å snu. Et liberalistisk parti må tørre å ta tydelig standpunkt her. FpU har alltid kjempet mot påbud, forbud, byråkrater og politikere som vil detaljstyre folks liv, vi vil ikke kjempe mot byråkrater i Brussel i tillegg, sier Simonsen.Frp-leder Siv Jensen sier hun vil lytte til ungdomspartiets argumenter.– Jeg registrerer ikke at det er et sterkt ønske i befolkningen om EU-medlemskap, og dette er derfor ikke en veldig aktuell debatt. FpU er en frisk ungdomsorganisasjon som både inspirerer, presser og korrigerer moderpartiet i mange saker, sier hun.