Den runde Goliat-plafformen (FSPSO) skulle etter planen seile fra Sør-Korea til Norge i mai, og deretter kobles opp på feltet i Barentshavet innen utgangen av 2014. Nå ser det imidlertid ut til at den allerede utsatte tidsplanen ikke vil holde. «Det er enorme utfordringer Goliat-lisensen, med operatøren Eni i spissen, nå står overfor i Sør-Korea» skriver DN mandag. Oljeselskapet Eni, som er operatør på feltet, har tidligere holdt fast ved at det ikke kommer nye forsinkelser, men nå åpnes det offisielt opp for hva som en stund har vært klart internt. - Jeg ønsker ikke å kommentere hva de alternative planene innebærer. Det er helt naturlig som ansvarlig operatør at vi gjør det i den fasen vi er inne i nå. Også vil vi ha en avklaring på dette i løpet av noen uker, sier kommunikasjonssjef Andreas Wulff. Goliat-plattformen har allerede gått på stor kostandssprekk. Foreløpig pris er 38,5 milliarder kroner - en sprekk på 7,5 milliarder kroner.