Texas er USAs fremste oljestat. Men delstaten er også i ferd med å bli landets viktigste delstat innen fornybar energi. Grønn energi er snart like billig som fossile energikilder. Det skriver DN fredag. - Vi har mye vind, mye sol og et stort, flatt landskap som egner seg godt for vind- og solparker - og ikke minst investorer som er villig til å bruke penger i Texas. Det sier professor Michael Webber ved Universitetet i Texas. Webber spår at Texas vil bli USAs ledende stat innen fornybar energi i løpet av det neste tiåret, allerede nå er staten størst på vind og øker kraftig innen sol. Blant annet har delstaten gjennomført en storstilt utbygging av nettkapasiteten de siste årene, noe som gjør delstaten bedre rustet til å ta imot den grønne energien enn mange andre delstater. Etterfulgt fall i prisene de siste årene har nå solkraft nå prisparitet i deler av Texas, mens utbygging av vindkraft og gasskraftverk koster henholdsvis 2-4 cent per kilowattime og 5-6 cent per kilowattime. - Dette er svært interessant utvikling. Vi har nå tre alternativer som er billigere enn kull og atomkraft, sier Webber.