Handelsoverskuddet for mars 2014 endte på 31,4 milliarder kroner, 7,4 milliarder lavere enn i mars 2013. Årsaken var hovedsakelig at importen økte med 20,5 prosent.Det informerer SSB onsdag. Fiskeeksporten økte med hele 1,2 milliarder, en oppgang på 25,9 prosent fra mars 2013. Personbilimporten økte med 1,2 milliarder kroner og endte på 3,8 milliarder. Dette er en rekordhøy verdi som i hovedsak skyldes import av elektriske biler.