Kjøperne sto i kø da Hellas torsdag solgte statsobligasjoner for første gang på fire år. Til sammen fikk den greske regjeringen lånt rundt 3 milliarder euro.Den såkalte kupongrenten på de femårige obligasjonene ble på 4,75 prosent, noe som var lavere enn ventet.– Hellas legger krisepakken og krisen bak seg, erklærte visestatsminister Evangelos Venizelos etter at salget var vel overstått.Også EU-kommisjonen gleder seg over låneopptaket. Konkurransekommissær Joaquín Almunia mener det greske obligasjonssalget er et forvarsel om lysere økonomiske utsikter for hele Europa.– Dette er ekstremt gode nyheter. Det vil styrke overbevisningen om at Europa kan overvinne krisen, sier han.
Stor appetitt
Ifølge Venizelos var etterspørselen etter obligasjonene nesten åtte ganger så høy som tilbudet. Investorene lot seg lokke av renter som fortsatt er høye sammenlignet med andre lands statsobligasjoner.Én analytiker sier til nyhetsbyrået AFP at han fikk «hakeslepp» av investorenes appetitt på gresk statsgjeld.Forrige gang Hellas lånte penger i finansmarkedene på vanlig vis, var i 2010. Da var renten på obligasjoner med fem års løpetid 6,1 prosent.Siden landet måtte vinke farvel til de vanlige lånemarkedene, er den greske økonomien blitt holdt flytende med lån fra EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).Kriselånene ble ledsaget av krav om store kutt i Hellas' offentlige utgifter. Mange grekere reagerte med raseri, og de siste årene har det vært en lang rekke demonstrasjoner og opptøyer i Aten.