Målet er å sette fart i prosjektet, ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).Regjeringen går inn for en økning på 80 millioner kroner i år til prosjektering og andre forberedende arbeider, opplyser samferdselsministeren.– Dette gir raskere framdrift i prosjekteringen enn tidligere antatt og kan dermed legge til rette for at selve utbyggingen skjer raskere og mer sammenhengende over lengre strekninger, sier han.Det skal bygges 21 kilometer firefeltsvei med 20 til 23 meters bredde mellom Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder.I prosjektet inngår også tre tunneler, seks større bruer, to planskilte kryss, døgnhvileplass for tunge kjøretøyer og et kollektivknutepunkt. Utbyggingen er foreløpig beregnet å koste vel 4,5 milliarder kroner.Også andre strekninger på E18 skal utbedres, og allerede 4. juli åpner en ny firefelts motorvei mellom Gulli i Tønsberg og Langåker i Sandefjord. Strekningen har vært sterkt ulykkesbelastet under anleggsarbeidene, blant annet fordi bilister misforstår og tror de kjører på en firefelts vei og havner i frontkollisjoner. Åpningen av den nye strekningen er framskyndet fra oktober.Regjeringen har også varslet økte midler til E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark.