Det vakte noe oppsikt og hevede øyebryn fra politiske kommentatorer da Solberg-regjeringen innførte en statsrådpost som utelukkende skulle jobbe med forholdet til EU og EØS i fjor.Men etter et halvt års virke er næringslivsorganisasjonene svært fornøyde med resultatet, skriver Nationen. Særlig gjelder dette hovedorganisasjonene NHO og Virke.– Det har skjedd et taktskifte i europapolitikken, selv etter bare seks måneder. Det er en større grad av åpenhet og oppmerksomhet rundt EØS-saker og mer energi i arbeidet med disse sakene i departementene, sier NHOs næringslivspolitiske direktør Petter Haas Brubakk.Han får støtte fra seniorrådgiver Gerhard Salicath i Virke, som peker på at statsråd Helgesen har vært svært aktiv og på hyppig besøk hos bedrifter og politiske miljø.– Vi er blitt mer involvert i politikken som kommer fra EU på et tidligere stadium enn tidligere, mener han.Norges Bondelag er atskillig mer skeptisk. Ikke minst på grunn av tabben om ostetollen som Helgesen sto for allerede i november. Da lovte han å endre på tollen uten å ha Stortingets flertall bak seg.Assisterende næringspolitisk sjef Anne Thorine Lundstein i Bondelaget synes ikke regjeringen fører noen aktiv og offensiv europapolitikk.– Vi reagerer sterkt på at regjeringen er mer opptatt av interessene til dansk og svensk matindustri enn av norske landbruksinteresser, sier hun. (©NTB)