Det viser tall som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet for. Hittil i år har 26 nye privatskoler fått tillatelse til å starte opp. Av disse er ni religiøse, 13 bygget på alternativ pedagogikk og fire toppidrettsgymnas.Samtidig har en rekke offentlige skoler blitt lagt ned. Bare i fjor ble 57 skoler nedlagt. Totalt er det blitt 430 færre offentlige skoler de siste ti årene.Nedgangen i antall offentlige skoler er en stor del av årsaken til at det blir flere privatskoler. I mange små kommuner har foreldre gått sammen om å starte opp en privatskole når kommunen har valgt å legge ned den kommunale grendeskolen.Utviklingen bekymrer Arbeiderpartiets Trond Giske. Han var kunnskapsminister i den første perioden til den rødgrønne regjeringen.– Det kan være forståelige grunner til at lokalsamfunnet ønsker å beholde en skole og at man da bruker den muligheten man har. Samtidig er dette et dilemma, fordi det fratar kommunen muligheten til å styre skolestrukturen, sier Giske.Regjeringen jobber nå med å endre privatskoleloven for å tillate flere ulike typer privatskoler. Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser altså en kraftig vekst av privatskoler allerede før loven blir endret.I tillegg til de 26 nye privatskolene er det i dag 268 privatskoler i drift. For ti år siden var tallet 192. (©NTB)