Ny rekord: Norge ga 32,8 milliarder i bistand i 2013

Norge ga 32,8 milliarder kroner i bistand til 116 land i 2013. Det er mer enn noensinne, og en økning på 5,2 milliarder fra 2012.

Foto: Scanpix
Politikk

Summen tilsvarer 1,07 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Året før var andelen 0,93 prosent, ifølge Norad.- Tallene viser et stabilt og høyt nivå på norsk bistand, sier Norad-direktør Villa Kulild.Brasil mottok fire milliarder kroner og er dermed landet som fikk mest norsk bistand i 2013. 3,9 milliarder av dette gikk til Amazonas-fondet. Den store satsingen i Amazonas gjør at miljø og energi er sektoren som fikk mest norsk bistand i året som gikk.- Brasils reduserte avskoging de senere årene er sannsynligvis verdens største klimatiltak. Rapporten fra FNs klimapanel som kom 31. mars, var ganske klar på de alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Verdens skoger er en viktig klimaløsning, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).De minst utviklede landene fikk 6,2 milliarder kroner. Blant landene i denne kategorien var det Afghanistan som mottok mest bistand, med 744 millioner kroner.- Det er store behov i verden. 1,2 milliarder mennesker lever i ekstrem fattigdom, og millioner av mennesker er rammet av humanitære kriser og trenger nødhjelp, sier utenriksminister Børge Brende (H).En av fire norske bistandskroner i 2013 ble tildelt gjennom ulike FN-organisasjoner. Størst av disse var FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs barnefond (UNICEF) som mottok to og 1,4 milliarder kroner.Brende sier regjeringen vil gi mer bistand til utdanningsprosjekter i framtiden.- Utdanning er blant de viktigste byggesteinene i et samfunn. Utdanning som en samlet del av bistanden har dessverre gått ned de siste åtte årene. I år øker vi støtten til utdanning, sier utenriksministeren.Han mener en satsing på utdanning er viktig for å få mennesker og land ut av fattigdom.- Fattigdommen i lavinntektsland kunne vært redusert med 12 prosent hvis alle barn kunne lese og skrive. Land med tilgang til utdanning for alle har bedre forutsetninger for å skape vekst og velferd, forklarer Brende.

Nyheter
Næringsliv