Sjefen i seismikkselskapet, Jon Erik Reinhardsen, tjente nesten like mye som Statoil-sjefen Helge Lund i fjor.Lønnen på 13,1 millioner kroner gjør han til en av de best betalte næringslivstoppene i Norge, skriver DN fredag.Av totalen utgjør bonus drøye 7 millioner kroner. Dette til tross for at selskapet har falt 22 prosent på børsen de siste 12 månedene.Mens Helge Lund tjente hele 13,8 millioner kroner, så tjente eksempelvis Rune Bjerke i landets største bank 7,7 millioner kroner.Seismikkmarkedet har det siste året slitt med stor usikkerhet og fall i rater, og i presentasjonen for fjerde kvartal 2013 uttalte Reinhardsen at resultatet for første kvartal 2014 vil bli svakere enn forrige kvartal.