I første kvartal 2013 mottok Sverige 9.700 asylsøkere. I år er tallet 13.000 i samme periode, viser statistikk fra det svenske . Sverige er i dag det landet i verden som tar imot flest asylsøkere per innbygger.Årsaken til veksten i Sverige er at alle syrere som søker asyl, får opphold. Nesten 5.000 av asylsøkerne som har valgt å reise til Sverige i år er fra Syria, en dobling fra samme periode i fjor.Søkertallene faller også i Danmark der 1.016 personer har søkt asyl i årets to første måneder, mot 1.350 i fjor, ifølge .De til sammen 2.032 asylsøkerne som har kommet til Norge så langt i år, kommer fra 84 land, men nesten en firedel, 455 personer, kommer fra Eritrea, viser tallene fra (UDI).På andreplass kommer asylsøkere fra det borgerkrigsherjede Syria, med 295 personer. Somaliske borgere kommer på tredjeplass, med 202 asylsøkere. Det er mer enn en halvering fra samme tid i fjor da det kom 459 asylsøkere fra Somalia.158 av asylsøkerne oppgir å være enslige mindreårige. En tredel av disse kommer fra Afghanistan.UDI har 2.728 asylsøknader så langt i år. Av disse har 1.400 personer fått asyl, eller opphold av andre grunner. Over halvparten av disse, 706 personer, er fra Eritrea. (©NTB)