Kirkemøtet bestemte 8 april nok en gang at kirken ikke på noen måte kan vie personer av samme kjønn.– Som statsminister synes jeg ingenting om det vedtaket i det hele tatt. Jeg respekterer at dette er et spørsmål som er opp til kirken å avgjøre. Jeg er selv medlem av kirken, og som et kirkemedlem, har jeg selvfølgelig private meninger, sier Solberg til.På spørsmål om hvorvidt homofile par bør få lov til å gifte seg i kirken, svarer statsministeren følgende:– Personlig er dette veien jeg, som kirkemedlem, ønsker at kirken skal gå, sier Solberg, og tilføyer:– Men som statsminister trenger jeg ikke å uttrykke mine private meninger i offentligheten. Vi har skilt stat og kirke, og da må jeg respektere at det er kirken som selv tar sine beslutninger.Solberg oppfordrer alle som vil være med på å påvirke kirken, om å bruke stemmeretten ved kirkevalget fremfor å melde seg ut i protest.Flertallet av delegatene på kirkemøtet stemte ned samtlige fire forslag som omhandlet ulike alternativer for Den norske kirkes forståelse av likekjønnede ekteskap.