RWE, Tysklands nest største strømleverandør, opplyste tirsdag at de starter gasseksport til Ukraina. Russland har tidligere truet med å kutte gassforsyningen til det kriserammede landet.Leveransene er en del av en eksisterende femårig rammeavtale som ble undertegnet i mai 2012, og innebærer at RWE kan sende opptil 10 milliarder kubikkmeter naturgass i året til Ukraina. I fjor leverte RWE rundt en milliard kubikkmeter gass til Ukraina.RWE sa også at «ytterligere betydelige volumen kan leveres til Ukraina dersom ulike transportrestriksjoner på den slovakisk-ukrainske grensen er politisk og teknisk løst i løpet av de neste ukene eller månedene.»Tidligere denne måneden kunngjorde russiske Gazprom at de ville heve prisen på gass til Ukraina med mer enn en tredel. I tillegg kunngjorde konsernet for to uker siden at Ukraina skylder 2,2 milliarder dollar i ubetalte regninger.Russland leverer 32 prosent av EUs oljeimport og om lag 30 prosent av gassimporten.