Styret har anmeldt økonomisjefen i Hadeland og Ringerike Bredbånd AS for underslag fra selskapet. På initiativ fra selskapet har Gjøvik tingrett vedtatt beslag på alle kjente verdier på økonomisjefens hånd. Det skriver avisen Ringblad. Ifølge en pressemelding fra styreleder Kai Glemmestad har styret avdekket et sannsynlig underslått beløp på 17-18 millioner kroner. Styret har bestilt en ekstern granskning, PWC i Oslo, for å kartlegge alle relevante forhold knyttet til underslaget.