Beløpet kommer i tillegg til de 100 millionene Norge har bidratt med til humanitær innsats i landet tidligere i år.Norge er vertskap for en internasjonal giverlandskonferanse for Sør-Sudan mandag og tirsdag.FN har oppjustert behovet for humanitær innsats til 10,7 milliarder kroner. Utenriksminister Børge Brende (H) sier det fryktes at krisen i landet blir vesentlig forverret i månedene fremover.– Jeg er svært bekymret over de mange drapene og overgrepene mot sivile som er begått av partene i konflikten. Det rapporteres om omfattende og systematisk bruk av seksuell vold. Det er reell fare for hungersnød og det må handles raskt for å hindre at situasjonen blir ytterligere forverret, sier han.– Det er mot denne bakgrunnen vi samler de viktigste humanitære aktørene i Oslo, for å bli enige om felles tiltak for å kunne gi bedre hjelp til de mange som er rammet, fortsetter utenriksministeren.