I Mariel rett utenfor Havanna utvikles det for tiden en økonomisk frisone. Her lokkes verdens pengefolk med lukrative skatteregler, håndplukket og rimelig arbeidskraft og en topp moderne havn.På sonen, som dekker 46 kvadratkilometer, skal kapitalen få yngle og markedskreftene blomstre. Investorene loves valuta for pengene, og Cuba satser på å skape arbeidsplasser, erstatte en altfor stor matimport, øke eksporten og sikre teknologi og industriutvikling, skriver Dagbladet.Nylig ble en topp moderne containerhavn, med større fra Brasil, bygget med fire gigantiske kraner fra Kina. Disse skal kunne håndtere verdens største skip.Etter planen skal Mariel bli havnen for Cuba og flere land i regionen når den nye Panama-kanalen er klar.Økonomer og eksperter mener Cuba nå raskt beveger seg mot en blandingsøkonomi og det anslås at 40 prosent av økonomien om få år vil være privat.