Lærdal kommune får nå tildelt 6,1 millioner kroner til opprydding og reparasjoner av ødelagt kommunal infrastruktur, opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Dette kommer i tillegg til 4,9 millioner kroner som kommunen allerede har fått til brannslukking og håndtering av den akutte krisen.I tillegg får kommunen tildelt 3 millioner kroner til planlegging og psykososialt arbeid, mens Sogn og Fjordane fylkeskommune får 5 millioner kroner i omstillingsmidler som vil være øremerket Lærdal kommune.Kommunepolitikerne i Lærdal har tidligere kritisert regjeringen for å gi for lite hjelp etter brannen, som ødela 40 bygninger i Lærdalsøyri. Rådmann Alf Olsen har bedt regjeringen om 50 millioner kroner til gjenreisning av brannområdet.De statlige midlene kommer i tillegg til forsikringsutbetalinger på 200 millioner kroner etter storbrannen.