– Enten blir statens tilbud vedtatt – eventuelt med noen små justeringer. Eller så gjør Stortinget så store endringer at hele forhandlingsinstituttet undergraves. Uansett vinner Listhaug, sier en Frp-kilde i regjeringsapparatet til NTB.– Vi ønsker jo å avvikle bøndenes forhandlingsrett. Så alt som rokker ved forhandlingsinstituttet er vi egentlig for, utdyper vedkommende.Fra annet hold blir det understreket at man anser muligheten som liten for at Stortinget snur helt opp ned på statens tilbud.
Sette ned påler
Samtidig har Listhaug de siste dagene vært nøye med å presisere at saken som sendes Stortinget fredag, er «basert på» tilbudet til bøndene.– Det åpner for justeringer, fremheves det.En løsning som har blitt diskutert, er at Stortinget vedtar statens tilbud – i hvert fall i grove trekk – i bytte mot et løfte fra Listhaug om at det ikke kommer ytterligere innstramninger eller strukturendringer i de kommende oppgjørene.– Det er en av flere muligheter; at komiteen, gjennom merknader, setter ned noen påler for fremtidige oppgjør, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget til NTB