Likevel la hun nye 175 millioner kroner på bordet da forhandlingene startet, men det bare blåste Bjørke og Furuberg av («det ville blitt et historisk lavt forhandlingsresultat»), og bruddet var et faktum.Bruddet var så forutsigbart og velregissert fra Norges Bondelags og Norsk Bonde- og Småbrukarlags side at bøndene umiddelbart var klare med møkkalass utenfor Stortinget og tømming av melk i gatene. En rasende bonde kunne også fortelle at når han ikke får skikkelig betalt, så skal han sørge for at det blir matmangel i butikkene før 17. mai.Den formelle gangen videre, etter et brudd, er at statens tilbud sendes til Stortinget og blir vedtatt der.Det bøndene forkastet, var en gjennomsnittlig inntekstvekst på 10.700 kroner pr. årsverk, eller 3,5 prosent, som er over rammen på 3,3 prosent i frontfagene.Det er mulig at tidligere praksis i Stortinget ikke vil bli fulgt i år, for både Ap, KrF og Venstre nærmest krever at partene må tilbake til forhandlingsbordet for å få frem et bedre tilbud.«At begge parter beklaget bruddet, er grunn god nok til at de prøver igjen», mener KrFs landbrukspolitiske talskvinne, Line Henriette Hjemdal, som er blitt en løs kanon på dekket for Erna Solberg og Sylvi Listhaug. Alle parter vil – selvfølgelig – alltid beklage et brudd. Såpass høflig er man, uten at det betyr noe som helst.Bondeførernes fremste argument er at statens tilbud vil føre til et «industrilandbruk», uten at de klarer å si hva de mener med det. Norsk landbruk er jo tvers igjennom et mikrolandbruk med små enheter med mindre enn ett årsverk pr. gård.Det som svir, er at bøndene krevde 965 millioner kroner i ekstra støtte fra staten, på toppen av 13 milliarder kroner, mens Listhaug i stedet vil redusere statens bidrag med 250 millioner kroner. Vi synes det er opplagt at staten bør gi mindre når antall bønder og årsverk går ned med noen tusen hvert år, men bøndene vil ha mer fra skattebetalerne.Listhaugs tilbud burde også KrF og Venstre forstå og applaudere.I klartekst sa landbruksministeren at bøndene nå har to valg. Enten seigpining eller en ny kurs.Til dette svarte sippedronningen Furuberg at «jeg sier nei takk til seigpining, men jeg vil heller ikke bli halshugd». Bøndene har derfor truet med leveringsnektelser (til samvirkebedriftene), men det vil bare gi statsråd Listhaug en god anledning til – midlertidig – å slippe importen fri for alle varer det blir mangel på.Vi får bare la bøndene leke i gatene noen uker. Statsråd Sylvi Listhaug gir likevel ikke ved dørene.Matt, men ikke utslått.
Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 15. mai 2014