Bøndene på New Zealand mistet subsidiene i løpet av seks måneder i 1984. Det førte til at 1.000 av landets 40.000 bønder måtte legge ned, men ikke en av de gjenværende ville nå gått tilbake til regimet med subsidier igjen, fremkommer det av