Dagen før 17. mai fikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag klar beskjed fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp): Regjeringen har ikke mer å gi i jordbruksoppgjøret.– Vi tok en siste sjekk med Landbruksdepartementet fredag 16. mai, samme dag som fristen for enighet mellom organisasjonene og staten gikk ut, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til NTB.Han sier departementets budskap var entydig. De to bondeorganisasjonene fikk beskjed om at staten ikke hadde annet å legge på bordet enn det som allerede var tilbudt.
– Døra åpenForbereder markeringSærlig KrF og VenstreAvvik fra vanlig praksis?
Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag sier at de to bondeorganisasjonene valgte å ta en siste sjekk med departementet fordi statsråd Listhaug i en TV-debatt om jordbruksoppgjøret kvelden før, torsdag 15. mai, hadde sagt at «døra mi er alltid åpen».– For å unngå muligheten for misforståelser, valgte Nils T. Bjørke og jeg å kontakte departementet på telefon for å sjekke ut om staten var åpen for å legge fram et nytt tilbud. Departementets svar var klart nei – både når det gjelder innretning og penger, sier Furuberg til NTB.Begge bondelederne bekrefter at de nå konsentrerer seg om markeringen bøndene har varslet foran Stortinget tirsdag. Flere tusen bønder kommer da til hovedstaden for å ta del i protesten rettet mot statens tilbud. Begge bondelederne skal holde appell.Bjørke og Furuberg sier også at kontakten mellom bondeorganisasjonene og Kristelig Folkeparti og Venstre så vel som opposisjonspartiene, er god nå.Slik det så ut søndag, vil statens siste tilbud trolig bli oversendt Stortinget fredag for behandling. Særlig KrF og Venstre vil da få mulighet til å avgjøre sluttresultatet av stortingsbehandlingen.Småbrukarlagets leder Merete Furuberg sier hun har store forventninger til KrF og Venstres videre håndtering av jordbruksoppgjøret. Hun sier kontakten mellom organisasjonen og de politiske partiene ikke bare er god på sentralt nivå, også fylkesorganisasjonene i Småbrukarlaget er i god dialog med stortingspolitikere fra KrF og Venstre samt opposisjonspartiene.Bondelagets leder Nils T. Bjørke sier organisasjonen har etablert god kontakt med KrF og Venstre, men også med andre partier.Vanlig praksis er at Stortinget vedtar statens tilbud til bøndene dersom forhandlingene ender i brudd, slik tilfellet var tirsdag 13. mai. Men i år er det et åpent spørsmål om jordbruksavtalen til slutt blir identisk med statens siste tilbud.Jordbruksoppgjøret blir etter planen tema for en åpen høring i Stortingets næringskomité tirsdag 27. mai. Komiteen, som også skal avgi innstilling i saken, holder tirsdag 12. juni sitt siste møte denne vårsesjonen. Dermed ligger det an til at denne datoen blir siste frist for å danne flertall for en innstilling som så går til behandling i stortingssalen tirsdag 17. juni.Det lyktes ikke NTB å få noen kommentar fra landbruksminister Sylvi Listhaug til jordbruksoppgjøret søndag ettermiddag. (©NTB)