Kun 20 prosent av bondens inntekt kommer fra gården

For de minste dominerer lønn utenfor gården totalt.

Fra Jæren. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpix.

Bare 20 prosent av bondefamilienes samlede inntekt kommer fra gårdsdriften. For bonden alene er i gjennomsnitt 30 prosent av inntekten fra næringen, skriver DN.Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf) har gjennomført en ny studie hvor de tar for seg 93 prosent av alle bønder i landet - over 42.000 gårdsbruk.Ifølge studien oppnår gårdsbruk med mindre enn 1 årsverk, og bruk med over 2,5 årsverk, en høyere samlet husholdningsinntekt enn gjennomsnittet.Én årsak kan være at jordbruksaktiviteten er enklere å kombinere med annet for de som driver småbruk, mens de store bøndene kan leie inn arbeidskraft, skriver avisen.I brukene opp til 170 mål utgjør næringsinntekten kun 6-8 prosent av familiens totale inntekter.Samtidig er, uavhengig av størrelse, statlig tilskudd større enn næringsinntekten.Ifølge SSB var snittinntekten for bønder i 2012 546.000 kroner, hvorav 231.000 var lønnsinntekter fra annet enn jordbruk, mens 162.000 var næringsinntekter fra jordbruk (inkluderer statlig tilskudd).I dagens leder skriver Trygve Hegnar at bondens lønn ligger langt over gjennomsnittet - refererer han til tall fra Finansdepartementet som viser at bøndenes gjennomsnittlige inntekt er på 415.000 kroner etter skatt.I siste nummer av Kapital ble bondens inntekt beregnet til 546.400 før skatt.