– EUs krav i forhandlingene er en betydelig økning i våre bidrag sammenlignet med forrige periode, sa europaminister Vidar Helgesen (H) da han tirsdag redegjorde for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.Helgesen viste til at EUs krav om egne midler mot ungdomsledighet også er tenkt brukt i EU-land som ikke kvalifiserer for støtte fra EØS-midlene og heller ikke fra EUs eget samhørighetsfond.– Dette kan ikke aksepteres fra vår side. Vi vil være positive til at deler av fremtidige EØS-midler kan benyttes til å stimulere nyskapning og vekst slik at flere unge europeere kommer i arbeid, men da innenfor rammen av de etablerte kriterier for EØS-midlene, sa Helgesen.Han la til at Norge i forhandlingene så langt har sagt seg villig til å videreføre nåværende bidrag.– Vi har i den forbindelse lagt til grunn at EUs egne bidrag til økonomisk og sosial utjevning går ned i reelle termer i EUs budsjett fram til 2020, og at det har funnet sted en positiv økonomisk utvikling i flere av mottakerlandene de senere år, sa Helgesen.Europaministeren la til at forhandlinger om videreføring av fiskekvoter pågår parallelt med forhandlingene om finansielle bidrag, og sa at de to prosessene ses i sammenheng. (©NTB)