Det viser en ringerunde som Nationen har gjort blant 16 av KrFs 19 fylkesledere.Ingen av de 16 vil stille seg bak landbrukspolitikken som regjeringen legger opp til. Fem er forsiktige med å uttale seg eller vil avvente situasjonen siden de fortsatt har håp om en forhandlingsløsning.Bruddet i jordbruksforhandlingene mellom staten og bondeorganisasjonene gjør at Stortinget kan forkaste statens tilbud, mener Trond Nordby, statsvitenskapsprofessor og ekspert på parlamentarisme.– Stortinget kan forkaste tilbudet og sende det tilbake med melding om at det ikke er akseptabelt, sier Nordby.Det var dagen før 17. mai at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag fikk klar beskjed fra landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) om at regjeringen ikke har mer å gi i jordbruksoppgjøret. Dette var samme dag som fristen for enighet mellom organisasjonene og staten gikk ut. Begge organisasjonene bekreftet søndag overfor NTB at de nå konsentrerer seg om en markering som bøndene har varslet foran Stortinget tirsdag. Flere tusen bønder er ventet til hovedstaden for å ta del i protesten rettet mot statens tilbud.Slik det så ut søndag, vil statens siste tilbud trolig bli oversendt Stortinget fredag for behandling. Særlig KrF og Venstre vil da få mulighet til å avgjøre sluttresultatet av stortingsbehandlingen.