Russland blokkerte Syria-forslag igjen

Norge er blant landene som mener at Den internasjonale straffedomstolen bør forfølge overgrep i Syria. Men Russland og Kina la ned veto da en resolusjon om dette ble behandlet i FNs sikkerhetsråd.

russlands president

Forslaget om å la ICC straffeforfølge personer som har det største ansvaret for overgrep begått under borgerkrigen i Syria, ble lagt fram av Frankrike tidligere denne uken.Resolusjonen var torsdag oppe til votering i Sikkerhetsrådet, der både Russland og Kina som ventet la ned veto.– Konflikten i Syria har økt både i intensitet og brutalitet. Det er viktig å sende et klart signal om at overgrep i Syria vil bli etterforsket og straffet, både for å forhindre straffrihet og for å bidra til å forhindre nye alvorlige forbrytelser, sa utenriksminister Børge Brende (H) før avstemningen i Sikkerhetsrådet.– Det påhviler alle Sikkerhetsrådets medlemmer et tungt ansvar for å bidra til å forhindre ytterligere overgrep i Syria, sier Brende.– Et stuntHan påpeker at initiativet har støtte fra et stort antall stater, som alle anser det som maktpåliggende at de ansvarlige personene blir stilt til ansvar. Det franske resolusjonsutkastet omfatter antatte forbrytelser begått på syrisk territorium av begge sider i konflikten siden den begynte i mars 2011.Men Russland, som er en av Assad-regimets sterkeste støttespillere, var tidlig ute med å kunngjøre at landet nok en gang ville bruke vetoretten sin i Sikkerhetsrådet.– Det faktum at resolusjonen i det hele tatt blir sendt til avstemning, anser vi for å være lite annet enn et offentlig stunt som vil ha motsatt effekt på vårt felles forsøk på å få til en politisk løsning på krisen, sa den russiske utenriksministeren Vitalij Tsjurkin onsdag.Fjerde russiske vetoDet var fjerde gang Russland blokkerte en Syria-resolusjon i Sikkerhetsrådet.Borgerkrigen i Syria har pågått i over tre år, og både regimet og opprørerne har begått omfattende overgrep mot sivilbefolkningen.Syriske myndigheter har ikke vist evne eller vilje til å etterforske og straffeforfølge de alvorlige forbrytelsene som er begått av de stridende partene. (©NTB)